Welzijn e25 biedt jongeren kansen om zich op verschillende manieren te ontwikkelen. Wij organiseren daarom activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van jeugdparticipatie, vorming en opvoeding, educatie en voorlichting


De straat op


Open jongerencentrum


Jongerenwerk in school 


Stageplaatsen/vrijwilligerswerk


Buurtsport


Activiteitenkalender