E25 gestart met Impuls & Innovatie Bewegingsonderwijs voor gemeente Maassluis

Per 2023 gaat er een nieuwe wet in die scholen verplicht stelt om aan elke groep minimaal twee uur per week bewegingsonderwijs te geven, uitgevoerd door een vakleerkracht Bewegingsonderwijs.

In opdracht van de schoolbesturen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werkt E25 aan deze innovatie binnen het bewegingsonderwijs. Samen met de collega’s van Vlaardingen in Beweging (ViB) en Primo uit Schiedam geven we uitvoering aan een activiteitenplan dat er voor moet zorgen dat er vanaf het schooljaar 2023-2024 op alle basisscholen minimaal twee uur bewegingsonderwijs door een vakleerkracht uitgevoerd zal worden. Daarnaast wordt er gekeken op welke manier de “dynamische schooldag” een prominentere rol kan krijgen tijdens de gehele schoolweek.

Subsidieaanvragen
Omdat het niet overal even makkelijk uitvoerbaar blijkt, mochten schoolbesturen in 2021 een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van Onderwijs. In Schiedam, Vlaardingen en Maassluis besloten de schoolbesturen drie gelijkluidende subsidieaanvragen in te dienen wat samenwerking over de grenzen van de gemeenten en schoolbesturen heen vergemakkelijkt.

Deze aanvragen werden positief beoordeeld waarna ieder schoolbestuur een opdracht verstrekte aan één van de lokale uitvoeringspartners van het bewegingsonderwijs. Aangezien E25 in opdracht van de gemeente op sportgebied samenwerkt met alle basisscholen in Maassluis zijn wij gevraagd om deze klus op te pakken.

Onderzoek en Pilots
In nauwe samenwerking met de collega’s uit buurgemeenten Vlaardingen en Schiedam en onder aansturing van de vier schoolbesturen Primo, Un1ek, SIKO en Wijzer staat 2022 in het teken van onderzoek doen naar de huidige situatie, de mogelijkheden én de knelpunten. Daarna worden er in 2023 innovatieve pilot-activiteiten ontwikkeld en gestart die de scholen in staat moeten stellen om per schooljaar 2023-2024 aan de minimale wettelijke verplichtingen ten aanzien van het bewegingsonderwijs te voldoen.

Meer informatie
Voor meer informatie en/of vragen over deze Impuls kan contact opgenomen worden met Cornelie van Pelt, Kwaliteitscoördinator binnen E25 en projectcoördinator van deze Impuls in Maassluis, via cvpelt@e25.nl.