EnverE25 is gestart

Sinds 1 januari 2020 zijn Enver en Welzijn E25 een samenwerking aangegaan om binnen Maassluis jongeren en de gezinnen daarvan ondersteuning te bieden.

Het EnverE25-Team richt zich op gezinnen met kinderen, jongeren en/of jongvolwassenen uit Maassluis die individueel of als gezin, hulpvragen hebben die betrekking hebben op opvoeden of opgroeien, en/of factoren binnen het gezinssysteem die een gezonde opvoedsituatie in de weg staan. Ook voor hulpvragen met betrekking tot het groeien naar zelfstandigheid voor een jongere of jongvolwassene tot 27 jaar kan het EnverE25- team ondersteuning bieden.

Het gaat hierbij om ondersteuning die maximaal 3 maanden duurt, indien nodig wordt er daarna gekeken naar voortzetting binnen een andere vorm van ondersteuning.

Kent u een gezin of een jongere die hiervoor in aanmerking zou komen? Voor alle volledige informatie verwijzen wij u naar de folder.