Jaarverslag 2018

Het jaar 2018 kan voor Welzijn E25 met recht als zeer enerverend worden beschouwd. We stonden voor tal van uitdagingen die de koers van de organisatie zouden gaan beïnvloeden. Waar we zeer blij mee zijn, is dat we in alle openheid en met betrokkenheid van letterlijk alle collegae, de uitdagingen die voor ons lagen zijn aangegaan. Wat ons zo mogelijk nog veel meer goed doet, is de constatering dat we altijd vasthouden aan het uitgangspunt dat het belang van onze doelgroep boven ons organisatiebelang staat. Om zo transparant mogelijk te zijn en omdat we enorm trots zijn op alle collegae die er voor zorgen dat er zoveel fantastisch werk wordt gedaan, delen we met trots ons jaarverslag 2018.

Indien u hier vragen of opmerkingen over heeft kunt u contact opnemen via info@welzijne25.nl of 085 130 1870.