Kwaliteit

Welzijn E25 heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en streeft constant naar verbetering. Lees hieronder hoe wij dit doen.

Kwaliteit hoog in het vaandel

Welzijn E25 werkt uitsluitend met ervaren en geschoolde medewerkers. Daarnaast hebben we de beschikking over een gedragswetenschapper die waar nodig de medewerkers ondersteunt.

Door de samenwerking te zoeken met ketenpartners worden diverse expertises gekoppeld en kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van de doelgroepen.

HKZ certificering

Wij werken met een kwaliteitsmanagement systeem en zijn hiervoor HKZ gecertificeerd gebaseerd op ISO 9001. Hierin wordt jaarlijkse door een externe partij getoetst of de kwaliteit voldoet aan de norm die hieraan gekoppeld is. Met het voldoen aan deze norm weten opdrachtgevers, overheden en andere samenwerkingspartners dat de kwaliteit gewaarborgd is.

Deskundigheidsbevordering

Om goed te kunnen inspelen op de ontwikkelingen en wijzigingen binnen de werkterreinen worden er binnen de teams per jaar diverse deskundigheidsbevorderingen georganiseerd. Dit kunnen workshops, trainingen, korte cursussen, intervisies, netwerkbijeenkomsten of andere kennisoverdrachtbijeenkomsten zijn.

Erkend leerbedrijf

Welzijn E25 is een erkend leerbedrijf en gecertificeerd door de SBB. Wij zien het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om studenten in de gelegenheid te stellen om door het volgen van een stage, zicht krijgen op het werkveld.

Daarnaast werken we veel samen met vrijwillige organisaties en vrijwilligers. Welzijn E25 zou Welzijn E25 niet zijn zonder onze vele vrijwilligers. Het werken met vrijwilligers is waardevol. Welzijn E25 laat zien dat iedereen een eigen actieve bijdrage kan leveren aan het versterken van de sociale cohesie én het optimaliseren van de leefbaarheid van de woonomgeving.

Het vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Om de verwachtingen van te voren duidelijk te hebben en af te stemmen wordt er gewerkt met het vrijwilligersbeleid.

Wilt u meer weten over het kwaliteitbeleid van Welzijn E25, neem dan contact met ons op via het contactformulier, info@welzijne25.nl of 085-0043644.

Aangepaste werkwijze i.v.m. ontwikkelingen corona virus

Beste samenwerkingspartners en contactpersonen, 

Hierbij willen we u vanuit WelzijnE25 informeren over de wijze waarop wij ons de komende tijd onverminderd inzetten ondanks de ontwikkelingen rond de uitbraak van het Corona virus.  Omdat wij dagelijks met heel veel verschillende mensen in contact zijn, denken wij dat onze medewerkers een groot risico vormen om anderen te besmetten of zelf besmet te raken.

In het belang van de gezondheid van onze cliënten, deelnemers en medewerkers en de wellicht kwetsbare mensen in hun omgeving, zullen wij daarom alle contacten met cliënten, deelnemers en andere contactpersonen in elk geval tot 6 april via telefoon, whatsapp, skype of andere media plaats te laten vinden.

Wij zullen zoals u van ons gewend bent nauw in contact blijven met onze cliënten, deelnemers en andere contactpersonen. Ondertussen onderzoeken we mogelijkheden om ook vervangende activiteiten of trainingen op afstand te organiseren voor onze deelnemers, cliënten en hun gezinnen nu scholen, behandelcentra en opvanglocaties gesloten worden. De locaties en kantoren van WelzijnE25 zoals InBlik, de theater- en muziekschool, de locaties in Delft en Maassluis zijn eveneens gesloten.

Via onze website en andere sociale media kanalen houden we u zoveel mogelijk op de hoogte. Houdt deze kanalen in de gaten om op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen en om deel te kunnen nemen aan de nieuwe digitale activiteiten van de teams.

We begrijpen dat deze maatregelen vragen op kunnen roepen, we zijn bereikbaar via info@welzijne25.nl of via 085-0043644.