Kwaliteit

E25 heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en streeft constant naar verbetering. Lees hieronder hoe wij dit doen.

Kwaliteit hoog in het vaandel

E25 werkt uitsluitend met ervaren en geschoolde medewerkers. Daarnaast hebben we de beschikking over een gedragswetenschapper die waar nodig de medewerkers ondersteunt.

Door de samenwerking te zoeken met ketenpartners worden diverse expertises gekoppeld en kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van de doelgroepen.

HKZ certificering

Wij werken met een kwaliteitsmanagement systeem en zijn hiervoor HKZ gecertificeerd gebaseerd op ISO 9001. Hierin wordt jaarlijkse door een externe partij getoetst of de kwaliteit voldoet aan de norm die hieraan gekoppeld is. Met het voldoen aan deze norm weten opdrachtgevers, overheden en andere samenwerkingspartners dat de kwaliteit gewaarborgd is.

Deskundigheidsbevordering

Om goed te kunnen inspelen op de ontwikkelingen en wijzigingen binnen de werkterreinen worden er binnen de teams per jaar diverse deskundigheidsbevorderingen georganiseerd. Dit kunnen workshops, trainingen, korte cursussen, intervisies, netwerkbijeenkomsten of andere kennisoverdrachtbijeenkomsten zijn.

Erkend leerbedrijf

E25 is een erkend leerbedrijf en gecertificeerd door de SBB. Wij zien het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om studenten in de gelegenheid te stellen om door het volgen van een stage, zicht krijgen op het werkveld.

Daarnaast werken we veel samen met vrijwillige organisaties en vrijwilligers. E25 zou E25 niet zijn zonder onze vele vrijwilligers. Het werken met vrijwilligers is waardevol. E25 laat zien dat iedereen een eigen actieve bijdrage kan leveren aan het versterken van de sociale cohesie én het optimaliseren van de leefbaarheid van de woonomgeving.

Het vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Om de verwachtingen van te voren duidelijk te hebben en af te stemmen wordt er gewerkt met het vrijwilligersbeleid.

Wilt u meer weten over het kwaliteitbeleid van E25, neem dan contact met ons op via het contactformulier, info@e25.nl of 085-0043644.