Ons verhaal

E25 staat voor verbinding met jong en oud, het is letterlijk de weg tussen Hoek van Holland en Palermo. Deze weg loopt deels langs onze roots, de plaatsen waar wij ooit als welzijnsclub gestart zijn. Maar de weg gaat verder, en via die weg willen wij de mensen blijven bereiken en ondersteunen waar nodig.

Wij vertellen u graag over ons

Missie

E25 is een professionele welzijnsinstelling die mensen kansen biedt en ondersteunt om naar vermogen te participeren in de lokale samenleving. Dat doen we door de zelfredzaamheid en de ontwikkeling van inwoners te versterken. Daarnaast richten we ons op het bevorderen van de betrokkenheid van mensen op elkaar en hun omgeving.

Visie

E25 is ervan overtuigd dat iedereen een waardevolle bijdrage aan de samenleving kan leveren; dat mensen hiertoe kansen moeten worden geboden en mensen hierbij waar nodig moeten worden ondersteund.

Doelstelling

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de diversen doelgroepen wordt er intensief samengewerkt met gemeenten, ketenpartners, andere zorg organisaties, vrijwilligersorganisaties en andere lokale initiatieven. Nadat de behoeften in kaart zijn gebracht wordt er bepaald welk team het beste kan voorzien in deze behoeften. Waar mogelijk en wenselijk wordt er onderling samen gewerkt door de verschillende teams. Vervolgens wordt het aanbod bepaald en gekeken met welke ketenpartners of lokale initiatieven dit georganiseerd kan worden.

Binnen E25 wordt er gewerkt met de volgende teams:
* Jongerenwerk
* Buurtsport
* Coach25
* Theaterschool “Koperen Kees”
* Muziekschool “Muziekmeesters Westland”

Kijk voor meer informatie over het aanbod, de doelgroepen en de werkwijze van de verschillende teams op de eigen teampagina’s op deze website.