Ons verhaal

Welzijn e25 is ervan overtuigd dat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren aan de samenleving. Wij helpen kansen te creëren door verschillende doelgroepen te ondersteunen, om zo de zelfredzaamheid en ontwikkeling te versterken en de betrokkenheid te bevorderen. Ons doel is een steun in de rug te zijn voor iedereen die dat nodig heeft. Dit doen wij door het aanbieden van diverse ondersteunende activiteiten en programma’s.​

Wij vertellen u graag over ons

Missie

Welzijn E25 is een professionele welzijnsinstelling die mensen kansen biedt en ondersteunt om naar vermogen te participeren in de lokale samenleving. Dat doen we door de zelfredzaamheid en de ontwikkeling van inwoners te versterken. Daarnaast richten we ons op het bevorderen van de betrokkenheid van mensen op elkaar en hun omgeving.

Visie

Welzijn E25 is ervan overtuigd dat iedereen een waardevolle bijdrage aan de samenleving kan leveren; dat mensen hiertoe kansen moeten worden geboden en mensen hierbij waar nodig moeten worden ondersteund.

Doelstelling

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de diversen doelgroepen wordt er intensief samengewerkt met gemeenten, ketenpartners, andere zorg organisaties, vrijwilligersorganisaties en andere lokale initiatieven. Nadat de behoeften in kaart zijn gebracht wordt er bepaald welk team het beste kan voorzien in deze behoeften. Waar mogelijk en wenselijk wordt er onderling samen gewerkt door de verschillende teams. Vervolgens wordt het aanbod bepaald en gekeken met welke ketenpartners of lokale initiatieven dit georganiseerd kan worden.

Binnen Welzijn E25 wordt er gewerkt met de volgende teams:
* Jongerenwerk
* Buurtsport
* Coach25
* Theaterschool “Koperen Kees”
* Muziekschool “Muziekmeesters Westland”

Kijk voor meer informatie over het aanbod, de doelgroepen en de werkwijze van de verschillende teams op de eigen teampagina’s op deze website.

Aangepaste werkwijze i.v.m. ontwikkelingen corona virus

Beste samenwerkingspartners en contactpersonen, 

Hierbij willen we u vanuit WelzijnE25 informeren over de wijze waarop wij ons de komende tijd onverminderd inzetten ondanks de ontwikkelingen rond de uitbraak van het Corona virus.  Omdat wij dagelijks met heel veel verschillende mensen in contact zijn, denken wij dat onze medewerkers een groot risico vormen om anderen te besmetten of zelf besmet te raken.

In het belang van de gezondheid van onze cliënten, deelnemers en medewerkers en de wellicht kwetsbare mensen in hun omgeving, zullen wij daarom alle contacten met cliënten, deelnemers en andere contactpersonen in elk geval tot 6 april via telefoon, whatsapp, skype of andere media plaats te laten vinden.

Wij zullen zoals u van ons gewend bent nauw in contact blijven met onze cliënten, deelnemers en andere contactpersonen. Ondertussen onderzoeken we mogelijkheden om ook vervangende activiteiten of trainingen op afstand te organiseren voor onze deelnemers, cliënten en hun gezinnen nu scholen, behandelcentra en opvanglocaties gesloten worden. De locaties en kantoren van WelzijnE25 zoals InBlik, de theater- en muziekschool, de locaties in Delft en Maassluis zijn eveneens gesloten.

Via onze website en andere sociale media kanalen houden we u zoveel mogelijk op de hoogte. Houdt deze kanalen in de gaten om op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen en om deel te kunnen nemen aan de nieuwe digitale activiteiten van de teams.

We begrijpen dat deze maatregelen vragen op kunnen roepen, we zijn bereikbaar via info@welzijne25.nl of via 085-0043644.