Projecten & samenwerkingen

Naast onze reguliere activiteiten organiseren wij in samenwerking met andere organisaties projecten voor de diverse doelgroepen. Hiervoor zoeken wij samenwerkingsmogelijkheden en subsidies/fondsen mogelijkheden passend bij onze visie en onze organisatie.

Waarom organiseren wij projecten?

Door het organiseren van projecten kunnen wij naast onze reguliere projecten nog beter aansluiten bij de steeds veranderende behoeftes van de diverse doelgroepen. Daarnaast kunnen wij met onze projecten in spelen op lokale en/of landelijke maatschappelijke initiatieven waarmee we de doelgroepen nog beter kunnen ondersteunen en/of stimuleren.

Ziet u een samenwerkings-kans?

Dan komen wij graag met u in contact om de ideeën en de mogelijkheden te bespreken. Wij zijn bereikbaar via info@e25.nl of via 085 0043 644